2/25/2017

TÌNH ĐẬM SÂU

Khải Huyền 2:7
Dâng Chúa vị trí đầu nhất
Yêu Ngài chân thật dài lâu
Bằng tình yêu ngọt ngào nhất
Yêu Chúa ngày càng đậm sâu.

Mỗi ngày quấn quýt bên Chúa
Gần gũi thân mật tương giao
Tin yêu cậy trông phó thác
Ngực Chúa yêu thương tựa đầu.
Vui hưởng Christ cây sự sống
Thật sự cần thiết biết bao
Mỗi người đều vui hưởng Chúa
Hội thánh sẽ luôn ngọt ngào.
Con yêu Ngài yêu mãi mãi
Tình yêu cứ luôn dâng trào
Tình yêu mạnh hơn sự chết
Ngày càng tươi mới đậm sâu.
Hoa Phụng Tiên
1/2/2017
____________

Khải Huyền 2:7
Dầu vậy, có điều ta trách ngươi, ấy là ngươi đã bỏ tình thương yêu ban đầu. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét