2/21/2017

CON CẦN LỜI THÁNH

Lu-ca 4:22
Con cần Lời ân điển
Như sương sớm thấm nhuần
Khi tâm hồn khô cháy 
Ngài tưới mát hồn thân.

Lời như dòng nước mát
Thuần khiết chảy mỗi ngày
Rửa sạch bao tì vết
Thánh hóa hồn con đây.
Lời cũng là gươm bén
Vang rền từ miệng Ngài
Thức tỉnh con mạnh mẽ
Khỏi u mê đời này.
Lời sống và linh nghiệm
Sắc bén tựa gươm linh
Đâm thấu tận xương tủy
Hồn linh được phân minh.
Hoa Phụng Tiên
4/2/2017
________________
Lu-ca 4:22
Ai nấy đều làm chứng cho Ngài, lấy làm lạ về các Lời ân điển từ miệng Ngài ra.
Ê-phê-sô 5:26-27
để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước là Lời rửa cho Hội tinh sạch, đặng trình diện cho Ngài hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài.
Hê-bơ-rơ 4:12
Vì Lời của Ðức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn mọi gươm hai lưỡi, đâm thấu đến đỗi chia hồn, linh, khớp, tủy, biện biệt mọi tư tưởng và ý định trong lòng.
Khải Huyền 1:16
miệng Ngài ra một thanh gươm bén hai lưỡi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét