2/25/2017

CHÚA GHÉT ĐẢNG NI-CÔ-LA

Khải 2:6
Chúa rất ghét đảng Ni-cô-la
Vì họ hành quyền trên dân ta
Chính Chúa lên án hàng giáo phẩm
Giai cấp trung gian cần loại ra.
Chức tế lễ phổ thông Chúa ban
Chẳng cần gì giai cấp trung gian
Vì chúng làm tê liệt Thân thể
Không còn biết thi hành chức năng.

Các chi thể bình đẳng trong Thân
Hãy mạnh mẽ thi hành chức năng
Mọi người đều là thầy tế lễ
Phụng sự theo ân tứ Chúa ban.
Hoa Phụng Tiên
9/2/2017
________________
Khải Huyền 2:6
Song ngươi có điều nầy khá, là ngươi ghét những việc làm của đảng Ni-cô-la, mà Ta, Ta cũng ghét nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét