2/25/2017

HỘI THÁNH SI-MIỆC-NƠ

Khải Huyền 2:10
Si-miệc-nơ nghĩa là một dươc
Tượng trưng sự chịu khổ vì Ngài 
Thánh dân cần có linh chịu khổ
Đừng ngã lòng khi gặp họa tai.
Nếu anh trải khổ nạn vì Christ
Sẽ kinh nghiệm sự sống của Ngài
Sự sống đã thắng hơn sự chết
Tỏa hương thơm phục sinh mỗi ngày.

Những chỉ trích, xúc phạm, vu khống
Từ những người tôn giáo chung đường
Hay những kẻ cầm quyền bắt bớ
Tha thứ nguyện cầu trong yêu thương.
Hãy tương giao trong các nỗi khổ
Để Hội thánh Ngài được dựng xây
Rao phúc âm, viếng thăm tín hữu
Chăn dắt, hiệp một xây Thân Ngài.
Si-miệc-nơ Hội thánh chịu khổ
Tương giao trong hoạn nạn với Ngài
Tỏa hương thơm ngọt ngào cho Chúa
Luôn nhẫn nại đứng vững vàng thay.
Ma quỷ quăng thánh dân vào ngục
Chịu hành hình, đòn roi mỗi ngày
Chịu bắt bớ đớn đau khổ nhục
Vẫn bền đỗ vững tin Ngài hoài.
Hỡi thánh dân khổ đau đừng sợ
Hãy trung tín cho đến cuối cùng
Sẽ được thưởng mão miện sự sống
Nên người đắc thắng Cha thỏa lòng.
Hoa Phụng Tiên
12/2/2017
___________
Khải Huyền 2:10
Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét