6/22/2017

TỎA HƯƠNG

Trong phòng yến tiệc thật vui tươi 
Có Christ ngự cùng với mọi người 
Yêu Chúa bước vào trong buổi nhóm 
Hương Linh lan tỏa khắp nơi nơi.


Hoa Phụng Tiên 

22/6/2017
_______

Nhã Ca 1:12

Trong khi vua ngự bàn ăn, 
Cam tòng hương tôi 
xông mùi thơm nó ra.