6/22/2017

ĐIỂM TRANG CHO NÀNG


Nàng xinh đẹp bởi đồ trang sức 
Bản chất Chúa là vàng cẩn vào 
Vảy bạc sự mua chuộc của Christ 
Điểm trang nàng đẹp đẽ làm sao.

Hoa Phụng Tiên 
22/6/2017

_________

Nhã Ca 1:11
Chúng tôi sẽ làm cho nàng 
chuyền vàng có vảy bạc.