6/22/2017

MẮT BỒ CÂU


Mắt nàng như thể mắt bồ câu 
Trong sáng đơn sơ chẳng lụy sầu
Dõi mắt cậy tin tìm kiếm Chúa 
Thủy chung yêu Chúa đến ngàn sau.

Hoa Phụng Tiên 
22/6/2017
________
Nhã Ca 1:15 
Hỡi bạn tình ta, mình thanh lịch thay
mình thanh lịch thay! 
Con mắt mình như mắt của bò câu.
_________________Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét