6/21/2017

NÀNG ĐEN


Tôi đen như trại dân du mục
Song thật là xinh trong mắt Ngài 
Như bức trướng trong cung điện lớn
Được trân quý mến yêu nào phai. 

Hoa Phụng Tiên 
20/6/2017
________

Nhã Ca 1:5
Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem
tôi đen song xinh đẹp
Như các trại Kê-đa
như màn trướng của vua Sa-lô-môn