6/22/2017

THEO DẤU CHÂN BẦY


Hỡi người xinh đẹp nhất xưa rày 
Hãy bước đi theo dấu của bầy 
Tức bước vào bên trong hội thánh 
Sẽ cùng Ta đối mặt vui thay.

Hoa Phụng Tiên 
22/6/2017

________

Nhã Ca 1:7-8
Hỡi Người mà lòng tôi yêu mến
hãy tỏ cho tôi biết. Chàng chăn bầy ở đâu
Ban trưa cho nó nằm nghỉ tại nơi nào?
Hỡi người đẹp hơn hết trong các người nữ
Nếu ngươi chẳng biết, hãy ra theo dấu của bầy 
Và chăn các dê con mình gần bên trại kẻ chăn chiên.