6/22/2017

PHÒNG NGÀI


Nhã Ca 1:4
Phòng Vua 
Ngài dẫn tôi vào 
Tình yêu thắm thiết 
ngọt ngào 
biết bao 
Cung ứng sự sống 
dồi dào 
Dịu dàng ấm áp 
tương giao 
thỏa lòng.

Đừng nên lưu lại 
trong hồn 
Cùng nhau nấn ná 
trong phòng Ngài thôi 
Bạn đồng hành 
của tôi ơi 
Hãy vui hưởng Chúa 
thỏa vui 
vô vàn 
Thật được khoái lạc nơi 
Chàng.

Hoa Phụng Tiên 
21/6/2017
________
Nhã Ca 1:4
Hãy kéo tôi
chúng tôi sẽ chạy theo Chàng
Vua đã dẫn tôi vào phòng Ngài
Chúng tôi sẽ vui mừng 
và khoái lạc nơi Chàng.