9/04/2017

PHÒNG TIỆC


Nhã Ca 1:4
Chàng dắt tôi vào phòng yến tiệc
Bạn đồng hành cất bước theo sau
Hãy vui mừng khoái lạc nơi Chúa 
Trinh nữ yêu Ngài thật đậm sâu.

Phòng tiệc Ngài no nê thỏa mãn
Chính là hội thánh địa phương này
Xiêm y nàng mặc hương thơm ngát
Tâm khoái lạc vui mừng thỏa thay.

Tôi yêu hội thánh Chúa trên đất
Yến tiệc Ngài ban thật ngọt ngào
Trong hiện diện Ngài thật hạnh phước
Bên Ngài và thánh dân dài lâu.
Hoa Phụng Tiên
31/8/2017
________
Nhã Ca 1:4
Hãy kéo tôi, chúng tôi sẽ chạy theo Chàng
Vua đã dẫn tôi vào phòng Ngài
Chúng tôi sẽ vui mừng và khoái lạc nơi Chàng.