9/04/2017

ĐA-VÍT VÀ GÔ-LI-ÁT


CN 16:18, Gia-cơ 4:6
Kìa Gô-li-át
Ngạo mạn kiêu căng 
Xấc xược hung hăng
Nhạo cười dân Chúa
Mép khua môi múa
Nhục mạ dân ta
Phạm đến Chúa Cha
Thật là gớm ghiếc.


Kìa xem Đa-vít
Gan dạ khác thường
Vì ông biết nương
Cậy nơi Đấng thánh
Ghét kẻ nhạo báng
Danh Chúa trên trời
Nên ông nhậm lời
Tên kia thách đấu.

Gô-li-át nhạo
Cười chàng thanh niên
Đa-vít tiến lên
Tay cầm nắm đá
Ném ngay một quả
Nhân danh Chúa Cha
Hòn đá bay ra
Trúng ngay giữa trán.

Quân ta tiến đánh
Tan quân nghịch thù
Còn kẻ tự cao
Chết không kịp ngáp
Mặt úp xuống đất
Không còn ngông nghênh
Em ơi chớ nên
Kiêu ngạo em nhé.

Hoa Phụng Tiên
23/8/2017
________
Châm Ngôn 16:18
Sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại theo sau, Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.
Gia-cơ 4:6
Thánh Kinh chép rằng: Ðức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét