9/04/2017

BÉ YÊU LOÀI VẬT CHÚA DỰNG NÊN


Em mèo meo meo
Thích được ôm ấp 
Em chó dưới thấp
Đến sủa gâu gâu
Hai đứa bảo nhau
Đến chơi với bé
Cả nhà vui vẻ
Hạnh phúc biết bao.

Gà ở nhà sau
Cục ta cục tác
Đòi ra đằng trước
Sân chơi với nhau
Lũ vịt lao nhao
Cho em đi với
Gọi nhau í ới
Vui quá là vui.

Bé yêu mèo lười
Bé yêu chó cỏ
Yêu đàn gà nhỏ
Yêu lũ vịt xinh
Chúa đã dựng nên
Thật xinh thật đẹp
Bé luôn ẵm ắp
Chăm sóc mỗi ngày.

HPT
25/8/2017
(Tặng các cháu thiếu nhi)