9/04/2017

CON NGƯỜI ĐẸP XINH


Sáng-thế-ký 1:26
Con người
tạo vật đẹp xinh 
Mang hình ảnh Chúa
diệu vinh
xưa rày
Chúa
muốn biểu lộ
chính Ngài
Qua con người
để phô bày
hiển vinh.

Con người
tạo vật đẹp xinh
Kết liên chuyển động
theo Linh
an bình
Hiệp một
bước trên thiên trình
Đến đâu
Chúa
cũng đồng hành
tiến lên.

Con người
tạo vật đẹp xinh
Đại diện cho Chúa
trên tinh cầu này
Quản trị hoàn vũ
thay Ngài
Chăm sóc
thế giới muôn loài
đẹp tươi
Con người đẹp lắm
bạn ơi.

Hoa Phụng Tiên
________
Sáng Thế 1:26
Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình Ta và theo tượng Ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.