4/13/2018

[HTCR] XIN GIỮ LÒNG CON CHÂN THẬT VỚI NGÀI1. Nguyện
xin Chúa giữ chân thật luôn với Ngài
Nhìn xem chỉ
Chúa thôi, không hề xa cách Ngài
Làm cho lòng
con khiết tinh chăm nhìn Ngài hiển vinh
Chúa ôi, con
yêu Ngài, lòng con tôn quý Chúa hoài.

Điệp khúc:
Ái tâm Chúa
giục lòng này hiến cả thảy cho Ngài
Chẳng chi
ngăn được lòng này cứ cuốn đến bên Ngài
Ơn Ngài thật
lớn thay, dâng Ngài trọn đời sống đây
Yêu
Ngài mãi mãi, Jesus
hỡi lòng con đây xin chỉ yêu Ngài.

2. Nguyện
xin Chúa giữ cho tình yêu cháy bùng
Nồng say chẳng
đổi thay, không tàn theo tháng ngày
Trọn linh trình
theo Chúa luôn yêu Ngài càng thiết hơn
Thắm tươi không phai màu đẹp xinh như thuở
ban đầu.

3. Đời con
hiến Chúa mong Ngài vui tiếp nhận
Và con nếu
có muôn cuộc đời xin hiến tận
Trọn dâng
lòng không giữ chi, theo Ngài
trọn lối đi
Cả tương lai
cuộc đời nguyện dâng lên Chúa muôn loài.