4/13/2018

[HTCR] TẦM NHÌN CAO HƠN

Xin đôi tay yêu thương giục giãDứt hết những bế tắc sâu xa
Tôi mong cho bao xiềng xích bật tung
Hồn tôi đây nơi tang thương tù túng
Tại đó chuốc lấy phán xét Chúa thôi
Và hãy dắt tôi đến lối hẹp Chúa
Dẫu gai bụi mọc tràn đầy lối đi
Dầu vậy đem tôi
hằng ngày ở bên Ngài thôi.

Bởi sức Chúa hãy dắt tôi lên cao
Xa rời cuộc đời ôi điên loạn quá
Hãy đặt tôi lên chốn núi cao
Xem đời này dành gì cho tôi
Tận khi thấy hư không thay thảy
Những tham vọng dưới đất thoáng mây bay
Vẫy tay từ biệt và chỉ ngắm xem Ngài
thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét