7/03/2018

BẦU TRỜI VỚI NGAI


Ê-xê-chi-ên 1:22-24
Chúa ơi cho con bầu trời
Trong sáng cao vời mở rộng 
Không có mây mù ngưng đọng
Không có bụi bặm tung bay.

Bầu trời quang sẽ thấy ngai
Chúa ngự quản cai muôn sự
Uy quyền khắp trên vũ trụ
Và trong linh trên thánh dân.

Cánh bốn sinh vật sải ngang
Cùng phối hợp không đơn lẻ
Hai cánh còn lại che phủ
Khiêm nhường gắn bó bên nhau.

Bầu trời thanh quang trắng phau
Khi lương tâm thật trong sáng
Không kiện cáo không lo lắng
Ngai trời nối kết ngai lòng.

Xin cho con một khoảng không
Có ngai quản cai từng bước
Cùng anh em phối hợp tốt
Được chi phối bởi ngai trời.

Hoa Phụng Tiên

________
Ê-xê-chi-ên 1:22-24
22. Ở trên đầu các sinh vật có hình trạng của khoảng không, giống như thủy tinh dễ sợ, giãi ra trên đầu chúng nó.
23. Dưới khoảng không đó, các cánh nó sải thẳng ra, cái nầy đối với cái kia. Mỗi con có hai cánh che thân mình ở bên nầy và bên kia.
24. Khi chúng đi tới, ta nghe tiếng của những cánh chúng nó, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng của Ðấng Toàn năng, tiếng ồn ào như tiếng một đạo binh vậy. Khi dừng lại, thì chúng xủ cánh xuống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét